Lühiajaline vabatahtlik teenistus Makedoonias. -
MTÜ Edela Eesti Arenduskeskus Paikuse vald, Pärnumaa, Estonia info@edelaeesti.eu